Les teves preguntes més freqüentsQuè inclou la tarifa que m’ofereix Tempjob ETT?

La tarifa que fem arribar als nostres clients a través de les ofertes a mida que elaborem inclouen tot el següent: el salari del treballador, paga de vacances, pagues extraordinàries i festius, Seguretat Social Patronal, IRPF, indemnització per final de contracte, costos laborals en cas de baixa mèdica, etc.

També inclouen tot el procés de reclutament que prèviament haurem fet des de TEMPJOB ETT (anuncis, entrevistes, proves, sol·licitud de referències…); la gestió administrativa laboral (contractes, nòmines, Seguretat Social…); la cobertura del treballador per mútua patronal, la pòlissa de Responsabilitat Civil i Col·lectiva d’accidents laborals i la vigilància de la salut del personal contractat. En resum, només pagaràs pel temps efectiu de treball.

Quins beneficis em proporciona treballar amb Tempjob ETT? 

En primer lloc, versatilitat, qualitat del servei i garantia d’una feina  ben feta: tres dels pilars en què es basa Tempjob ETT i tot el seu equip, amb més de 25 anys d’experiència en el sector del treball temporal.

En segon lloc, tranquil·litat i seguretat jurídica. A Tempjob ETT complim rigorosament amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut.

I, en últim terme, Tempjob ETT és capaç de donar-te encara molt més, potser allò que avui dia tant valorem: l’estalvi de temps i de diners. Com?

Gestionem per a tu no només el procés de reclutament dels treballadors que necessites (inserció d’anuncis, entrevistes, proves de nivell i obtenció de referències…), també tot el seu procés de contractació, altes i baixes a la Seguretat Social, nòmines…, etc. A més, tota la documentació generada és arxivada i conservada durant 5 anys.

La millor manera de veure tot això per tu mateix és treballant amb nosaltres. Contacta amb nosaltres i posa’ns a prova! 

Amb quins perfils professionals treballa Tempjob ETT?

Des de personal no qualificat fins a comandaments intermedis (mossos de magatzem, administratius amb i sense idiomes, televenedors, enginyers, comercials, responsables de departament, tècnics de manteniment, personal d’hostaleria, personal de laboratori, operaris qualificats…)

Durant els 25 anys que portem en el sector del treball temporal hem après a seleccionar tot tipus de perfils, però sobre tot, bones persones!

Quina diferència hi ha entre contractar un treballador internament i fer-ho a través de Tempjob ETT? 

Treballar amb una Empresa de Treball Temporal de confiança et proporciona màxima flexibilitat i seguretat en la gestió de la temporalitat de la teva empresa.

Ens pots utilitzar com a part de la teva política de contractació temporal; per conèixer més a fons les persones que seran els nous membres del teu equip durant un primer període en què estarien contractades a través de Tempjob ETT, o bé per gestionar situacions imprevistes, com ara baixes o puntes sobtades de feina.

A més de l’estalvi que suposa deixar de preocupar-te de tot el que inclou el servei, només pagaràs hores efectives de feina. Amb Tempjob ETT el cost de l’absentisme és del 0%! 

Tempjob ETT és capaç de donar resposta a incorporacions urgents o molt nombroses?

Estem preparats i acostumats a les urgències! Disposem dels mitjans materials i humans per acollir i contractar grups d’empleats d’una manera ràpida i eficient.

És possible substituir un treballador si el seu rendiment i actitud no és del tot satisfactori?

Per descomptat! Si el treballador no s’adapta bé al seu nou entorn laboral o no respon a les expectatives de l’empresa usuària, ens comprometem a trobar la solució idònia en cada cas.

De quina manera puc portar el control sobre el temps de treball?

Cada treballador cedit disposa d’un full de control horari que, un cop finalitzat cada mes, ha de revisar i signar un responsable de l’empresa usuària. En aquest document el treballador especifica el tipus i nombre d’hores treballades diàriament. És una de les maneres que tenim per fer el seguiment del rendiment del treballador.

De tota manera, i com a alternativa, també podem utilitzar el programa de control de presència de l’empresa usuària.

Si són treballadors que desenvolupen la seva feina de manera independent, com ara comercials o repartidors, es pot establir un tipus de salari mensual i no per hores com és habitual.