Resolem tots els teus dubtes



Per què haig d’omplir la fitxa d’inscripció de Tempjob si ja tenen o els facilito el meu CV?

A Tempjob ETT disposem d’un sistema documental propi de gestió del personal, així com un software específic. Quan omples els camps que marca la fitxa podem informatitzar més àgilment les teves dades, i així assegurar-nos que disposem de tota la informació necessària per poder presentar la teva candidatura als nostres clients.

A més, amb aquesta fitxa ens estàs autoritzant a tractar les teves dades personals i a complir amb el que estipula la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Quan puc venir a buscar la còpia del meu contracte?

Pots recollir la teva còpia un cop l’haguem presentat telemàticament a l’Oficina de Treball de la Generalitat. Legalment, les empreses disposem de 10 dies per presentar el contracte laboral a l’OTG, tot i que a Tempjob ho fem molt abans!

Si vols, abans de venir fes-nos un truc per veure si ja està tot a punt perquè puguis recollir la teva còpia, o bé envia’ns un e-mail especificant el teu nom i número de DNI o NIE.

Com puc fer arribar el full de control si no puc venir personalment a Tempjob en horari d’oficina?

El pots fer arribar degudament signat i segellat a través de fax o escanejat a través d’e-mail al final de cada mes o servei. Si encara no has recollit el teu full de control, ho pots fer des d’aquest web. No t’oblidis de copiar les dades administratives de l’encapçalament del full d’hores del mes anterior (nom de l’empresa, etc.).

Com es fixa el meu salari?

La retribució bruta es determina cada mes a partir del nombre i tipologia d’hores treballades, així com segons el lloc de treball i en conformitat amb el vigent conveni d’aplicació de l’empresa usuària. Les gratificacions extraordinàries, festius i dies de vacances (s’entén la seva compensació econòmica) estan prorretejats en la retribució hora.

Si existeix alguna diferència salarial amb els treballadors en plantilla de l’empresa usuària pot ser degut a antiguitats, qualificació o millores voluntàries de caràcter personal que aquests poden rebre, independentment del conveni col·lectiu.

Haig de venir jo personalment a buscar i signar la còpia de la nòmina o pot venir algú en representació meva?

En principi, és preferible que vinguis personalment, però en el cas que no puguis per una causa justificada, pots delegar la responsabilitat a una altra persona. Aquesta haurà de dur un document signat per tu conforme està autoritzada a recollir la documentació especificada. Cal fer constar el número del DNI, tant el teu com el del teu representant, i portar-ne una fotocòpia.

Puc decidir quin serà el meu IRPF de la nòmina?

L’actual reglament de l’impost d’IRPF estableix una retenció mínima d’un 2%. Des de Tempjob ETT podem fer una previsió de pagaments de la teva nòmina o una regularització del tant per cent, de manera que l’IRPF s’anirà adequant als teus ingressos i situació personal. Si prefereixes tenir un determinat IRPF superior a un 2% des del primer moment, només cal que ho sol·licitis i s’aplicarà la retenció que ens indiquis.

Per què l’últim pagament del servei es realitza a través de xec?

És un procediment necessari per tal que no quedin documents pendents de signar o recollir, com ara les nòmines o les còpies del contracte laboral.

Què haig de fer si estic malalt o haig d’absentar-me de la feina?

Cal que ens ho comuniquis el més aviat possible per telèfon, fax o e-mail. Nosaltres informarem a l’empresa on treballes, però et recomanem que, per cortesia, truquis també a l’empresa usuària. És indispensable, però, que l’absència sigui justificada personalment mitjançant un comprovant original (per exemple, d’una visita al metge) en la màxima brevetat possible.

Si desitjo abandonar el meu lloc de treball, quant de temps he de deixar de preavís?

Tots els nostres treballadors tenen garantits tots els drets, però també existeixen obligacions legals. Els terminis estipulats de preavís són de 15 dies pels tècnics titulats i d’una setmana per a la resta de treballadors. És important que ens comuniquis aquesta decisió amb la màxima antelació possible per així poder buscar un substitut. Si no es compleix amb aquesta obligació, recorda que estem facultats per poder descomptar el preavís omès de la teva última nòmina.

Si vull cancel·lar les meves dades personals de l’arxiu de Tempjob ETT, què haig de fer?

Cal que t’adrecis personalment a les nostres oficines i signis un document conforme aquesta és la teva voluntat. Automàticament eliminarem les dades corresponents en els nostres arxius físics i informàtics i quedaran definitivament cancel·lades a tots els efectes, tal i com exposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Més informació a l’avís legal i política de privacitat.

Per què haig de rebre la formació en prevenció de riscos laborals a Tempjob si ja me l’han donat en altres ETT pel mateix lloc de treball o similar?

La llei exigeix que cada ETT s’asseguri que el treballador posseeix una formació teòrica i pràctica en prevenció de riscos laborals abans que comenci a treballar. Aquest tipus de formació no està homologada pel que fa a continguts, durada, etc. És per això que justificants o diplomes d’altres ETT no ens donen cobertura legal ni ens garanteixen que la formació rebuda sigui l’adequada per a la nova feina.

A Tempjob donem una formació pensada especialment per a cada lloc de treball i per a cada empresa. D’aquesta manera ens assegurem que la formació rebuda és la més útil per evitar accidents laborals.

Per què haig de signar totes les pàgines de la informació preventiva de l’empresa usuària?

És també un procediment necessari, ja que la legislació vigent especifica que els treballadors han de rebre els resultats de l’avaluació de riscos del lloc de treball a cobrir, és a dir, la informació preventiva que ens proporciona l’empresa usuària. Per assegurar-nos que has rebut correctament tota aquesta documentació, i per poder-ho demostrar davant de l’Administració, cal signar cada una de les pàgines.

Què són els EPI? Qui me’ls ha de facilitar?

Els EPI són els Equips de Protecció Individual, és a dir, els dispositius o mitjans de què disposes per reduir o evitar les conseqüències d’un accident laboral. Els EPI els facilita l’empresa usuària i estan especificats, segons el lloc de treball, en la corresponent informació preventiva.

Què haig de fer en cas d’accident laboral?

Egarsat Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals ofereix una completa cobertura mèdica a tots els nostres treballadors. En aquest sentit, si pateixes un accident, el primer que has de fer és dirigir-te a Egarsat per ser atès en el menor temps possible.

Després de rebre atenció mèdica, cal que et posis en contacte amb nosaltres per informar-nos del teu estat de salut i les circumstàncies de l’accident.

De tota manera, si no és urgent i estem en horari d’oficina, t’aconsellem que primer et posis en contacte amb nosaltres telefònicament. T’informarem del centre mèdic on has de dirigir-te, al qual enviarem un volant d’assistència.

Et recomanem que sempre tinguis a mà el telèfon d’urgències 24 hores d’Egarsat: 900 333 276.


SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Y OFERTAS LABORALES FRAUDULENTAS

En Tempjob hemos detectado ofertas de empleo fraudulentas en nuestro nombre sin autorización y la suplantación de identidad haciéndose pasar por consultores de Tempjob, ya sea mediante mail, teléfono, SMS y/o WhatsApp.

Desconfía de mail con remitente falso o camuflado en nuestro dominio, teléfonos ajenos a los autorizados o mensajes de texto/SMS/WhatsApp desde teléfono distintos a los indicados más abajo.

Tempjob nunca pedirá pagos a cuenta, números de tarjeta de crédito o transferencia a cambio de empleo y en cualquier caso te pediremos darte de alta en nuestra Web (www.tempjob.es) donde podrás gestionar, en tu Área privada, la documentación necesaria.

Las ofertas de empleo que en Tempjob ofertamos son claras, con identificación del puesto de trabajo, localización, retribución y en ocasiones te citaremos para una entrevista presencial. Desconfía si te proponen hacerlo todo mediante mail, SMS o chat de WhatsApp.

Por favor, asegúrate de que estás comunicándote con personal autorizado de Tempjob y ante la duda, contacta con nosotros al teléfono 93 323 92 00

Teléfonos autorizados de Tempjob

Central Barcelona 93 323 92 00

Oficina Sabadell 93 715 61 20

WhatsApp Hostelería 620 354 112

WhatsApp Industrial 659 103 567

WhatsApp Sabadell 689 777 252

Gracias

This will close in 0 seconds